PWMFeestlift


Mark van Splunder: “Het gaat om de balans”
woensdag 28 september 2011 08:24 Seniorenkrant
intergenerationeel
In het kader van onze gesprekken over Healthy Ageing spraken wij (seniorenkrant red.) met Mark van Splunder, jeugdhulpverlener van beroep, voorzitter van het dorpshuisbestuur in Glimmen en trainer van zowel de Glimmer F’jes als van het ‘autiteam’, een voetbalteam voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis, in Glimmen.
Wat kan Healthy Ageing betekenen voor jongeren en voor ouderen die in een klein dorp wonen en willen blijven wonen.

Contacten tussen generaties
Met zijn jeugdige uitstraling en zijn ruime kennis van en ervaring met jeugdhulpverlening is de vijftiger Mark van Splunder de ideale intermediair tussen de verschillende generaties in zijn woonplaats. Jongeren herkennen zich in hem, ouderen erkennen zijn kennis van zaken en voor allen is hij een geaccepteerde gesprekspartner. “In een kleine gemeenschap zijn de mensen meer op elkaar aangewezen,” zegt Mark, “om een klein dorp goed leefbaar en vitaal te houden zijn contacten tussen de generaties van groot belang. We merken dat bij het jeugdhonk: jongeren moeten contact blijven houden met de buurtbewoners, dat voorkomt stress en klachten. Het vraagt voortdurende aandacht, want de vaste groep jeugdhonkbezoekers verdwijnt weer na een paar jaar. Dan komen er weer nieuwe jongeren die zich een plaats moeten verwerven. Dat moet je begeleiden, want het gaat niet altijd vanzelf. En ouderen moeten in contact blijven met jongere generaties, anders is de wereld in een klein dorp wel heel erg beperkt. Ouderen en jongeren kunnen veel voor elkaar betekenen, maar soms zie je dat de generaties juist geneigd zijn zich afzijdig van elkaar te houden. Meestal ligt daar onbekendheid met elkaar aan ten grondslag.”

Door Wil Legemaat
markvsplunder 1

Communicatie is meer dan praten
Intergenerationeel contact is van belang voor het welbevinden van alle betrokkenen. Maar het gaat niet alleen om praten, zegt Mark: “Integendeel eigenlijk, want ouderen en jongeren spreken vaak niet dezelfde taal! Bovendien is verbale communicatie tussen oud en jong zelden gelijkwaardig. Ouderen hebben geleerd hun verbale tools te gebruiken, jongeren moeten nog leren hun argumenten op een rij te zetten. Gelukkig zijn er veel meer communicatievormen: bewegen, samen dingen doen, muziek… Door met elkaar te gaan vissen, muziek te maken, te bewegen of te klaverjassen, kun je elkaar leren kennen en wordt er wederzijds respect opgebouwd. Respect is de basis van het onderling contact. Door te ‘doen’ worden grenzen verkend, leer je rekening houden met elkaar en krijg je respect voor de ander.”
In tegenstelling tot wat veel ouderen denken, zijn jongeren wel degelijk geïnteresseerd in de verhalen en ervaringen van ouderen, weet Mark. Maar er moet wel sprake zijn van wederkerigheid, ook jongeren willen gezien en gekend worden. Het gaat om harmonie en balans.

Healthy Ageing in de kleine dorpen
Wie gezond en vitaal oud wil worden in een kleine gemeenschap moet zich veilig voelen, in harmonie leven met zijn omgeving en het gevoel hebben deel uit te maken van die samenleving. In het kader van Healthy Ageing zou het mooi zijn als er intergenerationele activiteiten ontplooid werden. Het dorpshuis kan een podium bieden aan allerlei initiatieven. Ideeën heeft Mark genoeg. Een jongerendebat met ouderen als toehoorders: horen wat er leeft onder jongeren. Met elkaar luisteren naar elkaars muziekkeuze. Laat ouderen eens vertellen hoe Glimmen eruit zag toen zij zelf achttien waren, hoe zij toen leefden, wat ze voor streken uithaalden. Oud en jong zullen opkijken als ze merken hoe weinig er in wezen veranderd is aan jongeren. Scholen zouden het project ‘Reis terug’, met drie generaties kunnen opstarten. Laat elkaar zien dat je er bent en wie je bent. Inzicht, begrip, respect, harmonie en balans: zie daar het recept voor een vitale gezonde leefgemeenschap.