PWMFeestlift

Wat is Actie Tegengif?
Actie Tegengif is de klassikale niet-roken wedstrijd voor alle 1e en 2e klassen van het Voortgezet Onderwijs. Het doel van Actie Tegengif is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken. Actie Tegengif is onderdeel van de Europese Smokefree Class Competition die in 21 landen wordt gehouden. Actie Tegengif gaat in het najaar van 2005 voor de 7e keer van start.

Actie periode
Actie Tegengif start op 1 november 2005 en duurt tot 1 mei 2006. Klassen spreken af om een half jaar niet te roken. Tijdens de wedstrijdperiode van 6 maanden sturen de klassen op 3 registratiemomenten een formulier in: in november, januari en april. Klassen waarvan minimaal 90% van de leerlingen gedurende zes maanden niet rookt, èn die aan het eind van de Actie periode een originele
cartoon tekst verzinnen, dingen mee naar grote prijzen.

Wedstrijd
Gelijke kansen voor klassen van vmbo/praktijkschool en voor havo/vwo-klassen. Daarom doen klassen net als vorig jaar mee in 1 van de 2 wedstrijdcategorieën PV of HV. In beide wedstrijdcategorieën zijn provincieprijzen en landelijke prijzen te winnen.

Prijzen
De leerlingen van de klassen die Actie Tegengif volhouden krijgen een kleine prijs: voor 1e-klassers is dat een zaklamp en voor 2e-klassers een mini-rekenmachine van Actie Tegengif.
In elke provincie zijn 2 provincieprijzen te winnen: een dag naar Walibi World (voorheen Six Flags) met de klas (op zaterdag 10 juni 2006). Daar worden de 2 landelijke winnaars bekendgemaakt.
De landelijke winnaars maken kans op de Europese hoofdprijs: een weekend naar Portugal met de hele klas!
Wessel Gansfort College en Ommelander College winnaars niet-roken wedstrijd

Klas H2A van het Wessel Gansfort College uit Groningen is voor de provincie Groningen gekozen tot winnaar van de niet-roken wedstrijd “Actie Tegengif” in de categorie havo/vwo. In de categorie vmbo/praktijkschool is klas 1B van het Ommelander College uit Appingedam gekozen tot winnaar.
De twee klassen winnen hiermee een dag Walibi World en maken kans op de landelijke hoofdprijs en op een weekend naar Portugal. “Actie Tegengif” is de niet-roken wedstrijd voor brugklassers en tweedeklassers, waarbij de leerlingen beloven om gedurende een half jaar niet te roken.

De leerlingen krijgen op woensdag 24 mei de prijs uitgereikt. Medewerkers van de GGD Groningen en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) hebben zitting genomen in de jury.

“Iiiiieeeee! Ik val niet op schoorstenen” is de winnende leus van klas H2A van het Wessel Gansfortcollege te Groningen in de Actie Tegengif 2006. Ook klas 1B van het Ommelander College uit Appingedam valt in de prijzen met de slogan: “Beter één bink gezond bij de hand, dan 2 binken in gifrookland” Deze leuzen inspireert PWM Feestlift om op beide scholen een spectaculaire prijsuitreiking vorm te geven. Dit geschiedt op 24 mei 2006. Opdrachtgever is de GGD Groningen.

Deelname aan de actie

In totaal hebben in de provincie Groningen 13 scholen zich opgegeven, waarvan 56 van de 61 klassen het hebben volgehouden een half jaar niet te roken. Landelijk hebben 3457 klassen zich voor de wedstrijd opgegeven. Actie Tegengif wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd en begon in 1999 met 1500 klassen. Deelnemende klassen spreken af om gedurende zes maanden niet te roken. Hiervoor hebben ze klassikaal, in november 2005, een contract ondertekend. Daarnaast hebben de klassen ook nog een originele cartoontekst rond het thema ‘niet roken’ ingezonden. Minimaal 90% van de klas moest rookvrij blijven om in aanmerking te komen voor de prijzen.
home