PWMFeestlift

Het Weerborg Spektakel


Hieronder een verslag van Joke Ettes, directeur van basisschool De Weerborg te Wehe Den Hoorn.

Weerborg Multimediaspektakel:

19 Oktober was een gedenkwaardige dag voor onze school. Op deze dag hebben wij ons met een spetterend feest aan de omgeving gepresenteerd als Jenaplanschool.
Van de zomervakantie tot de herfstvakantie zijn alle kinderen en groepsleiders bezig geweest met een project rond het thema: “Verandering”. Veranderingen van jezelf: van baby tot kleuter of nog groter kind, veranderingen in je omgeving, uiterlijke veranderingen, veranderingen in de natuur…enz. Als school hebben we niet alleen te maken met de uiterlijke verandering van de school door de verbouwing, we hebben ook te maken met een verandering in de manier waarop we ons onderwijs gestalte geven: we zijn een Jenaplanschool geworden.
En dat mag gevierd worden!

Die negentiende oktober werden de kinderen om kwart voor zeven ’s avond verwacht bij de boerderij van Bart Pier aan de Raylandse weg. In de grote schuur hebben alle kinderen en groepsleiders zich omgekleed. De kinderen droegen hun prachtige zelfgemaakte kostuums in de kleuren van de school. Dagenlang hebben kinderen, ouders en vrijwilligers aan deze kostuums gewerkt. De groepsleiders staken zich in witte overalls met op de rug een afdruk van hun pas-behaalde Jenaplandiploma.
Even na zevenen vertrok de stoet, hand in hand, in de richting van het terrein waar eens de oude Weerborg heeft gestaan. Het werd al donker en in de verte was een brommend geluid te horen dat steeds dichterbij kwam. Juist op het moment dat zij de weg naar de oude Weerborg bereikt hadden, passeerde een trekker met twee aanhangwagens.
Vanaf het vertrek bij de boerderij van Bart Pier, werd alles wat er gebeurde op film en foto vastgelegd door studenten van PABO “De Eekhorst” in Assen.
Nadat de trekker gedraaid was, werd er in de voorste kar licht ontstoken. De kar werd omgetoverd tot een reuzenlampion, waarin een twintigtal kindertekeningen van binnenuit verlicht werden. In de tweede kar zaten Teake en Sander, twee muzikanten die op hun drumstellen een ritme aangaven waar alle kinderen, met eigen muziekinstrumentjes, ieder hun eigen bijdrage aan zouden gaan leveren. De twee karren gingen de stoet kinderen voor en samen trokken zij van af het terrein van de oude Weerborg door het open landschap, in de richting van het dorp.
Aangekomen bij de Havenstraat, werden zij opgewacht door een grote menigte mensen, die zich bij de stoet aansloten. Vrolijk dansend en muziek makend volgde de mensenmenigte de reuzenlampion, op weg naar de school: de vernieuwde Weerborg.

Bij de school aangekomen werden de bezoekers in de grote tent welkom geheten door het muziekduo de “Accoustini’s”. Samen werd het Jenaplanlied gezongen. Er volgde een modeshow waarin de kinderen trots hun zelf ontworpen en zelf-gemaakte kleding toonden. Deze kleding, geheel in de kleuren van de school, was een afspiegeling van de verandering van kleding door de eeuwen heen: van jagers/verzamelaars, tot kleding in de toekomst.
Vervolgens kon het bezoek kiezen waar het heen wilde:
In de school waren de lokalen ingericht volgens de thema’s “gesprek”, “spel”, “werk” en “viering”. Hier kon men niet alleen terecht voor een spel, of een goed gesprek, maar men kon ook het werk dat de kinderen tijdens het project rond het thema “verandering” hadden gemaakt bewonderen.
De peuterspeelzaal was omgetoverd tot een echt theater, waar de “Jenaplanbattle” werd gehouden: een viering in de vorm van een heuse wetenschapsquiz voor kinderen. De flitsende quizmaster, Wycher van den Bremen, legde de kinderen vragen voor in de trant van: “Waarom loeien koeien?” of: “Waarom zijn perziken donzig?”
Dankzij de inzet en de creativiteit van PWMFeestlift kon de hele Jenaplanbattle op een groot scherm in de grote tent gevolgd worden.

Na afloop van de Jenaplanbattle bracht deze zelfde PWMFeestlift een speciale satelietverbinding tot stand met het oude borgterrein waar de directeur, Joke Ettes, zich even had teruggetrokken om alle ontwikkelingen te overpeinzen.
In een interview, dat op grote schermen te volgen was, besprak Wycher van den Bremen met haar hoe “het allemaal zo gekomen was”.
Gelukkig had de directeur haar vervanging goed geregeld, want plotseling dook haar zus Annie op om de honneurs waar te nemen.
Samen met het team van de Weerborg zong zij het speciaal gecomponeerde Jenaplanlied: “Jenaplan Jenaplan, daar leer je goeie dingen man!”

De avond werd besloten met een gezellige disco waarbij de kinderen van de bovenbouw als DJ’s en VJ’s optraden.

Het was een prachtig feest dankzij de grote inzet van kinderen, ouders, groepsleiders, PWMFeestlift, de Accoustini’s, Teake en Sander en nog vele andere vrijwilligers!

Joke Ettes.


home