PWMFeestlift

Stoppen met roken


Op donderdag 13 december 2001 vond de feestelijke start plaats van de eindejaarscampagne 'Stoppen met roken' in het gebouw van de GGD Groningen. De landelijke campagne 'Een overwinning bereik je niet alleen' werd door de GGD ondersteund door het openen van een spreekuur bij het Stoppunt, dat is gehuisvest in het GGD-gebouw.
PWMFeestlift heeft de opening van het Stoppunt verzorgd. Door middel van een film heeft PWMFeestlift de landelijke informatie-spot van een bergbeklimmer die hulp zoekt, vertaald naar het Groninger landschap. Door toneelspel in dialoog met de film werd het zoeken naar hulp om te stoppen met roken verbeeld.
De landelijke campagne 'Een overwinning bereik je niet alleen' wordt door Defacto georganiseerd. Allerlei informatie over het stoppen met roken vindt u op
www.stopeffectief.nl
PWMFeestlift ondersteunt dit van harte.


home