PWMFeestlift

Eend
Affiche voor de voorstelling Eend, een modern sprookje op 6 en 7 juli 2000 in de Peter Petersen school te Haren (Gr.) Eend is een moderne versie van het klassieke sprookje Het lelijke jonge eendje van Hans Christiaan Andersen.

PWMFeestlift heeft de voorstelling Eend, een modern sprookje geschreven in samenwerking met Gert Los. Gedurende een schooljaar heeft PWMFeestlift de voorstelling voorbereid en gerealiseerd. In nauwe samenwerking met de Peter Petersen school, basisschool voor jenaplan onderwijs, is deze voorstelling geproduceerd. Alle schoolverlaters van groep 8 speelden een rol in deze multi-media voorstelling. Ook vele ouders en diverse leerkrachten namen deel aan de voorbereidingen, onder regie van PWMFeestlift.home